I – Oversigt og Vurderingsskala

Læsetid: 3 min.

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til færdighedskort, som et supplement til læringsstrategien for SST-målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i akutmedicin.

Færdighedskortene (F) er udfærdiget således, at de fokuserer på de elementer i den kliniske kompetence der egner sig til træning i et færdighedslaboratorium eller bedside supervision. Delelementerne er opbygget efter følgende kategorier:

Screenshot 2019-03-06 at 13.45.59

Godkendelse af et givet færdighedskort sikrer, at den uddannelsessøgende er fortrolig med de teoretiske og praktiske omstændigheder ved en procedure/færdighed. Et givet færdighedstræningselement kan derfor godkendes forud for patientkontakt.

Færdighedskortene godkendes ved struktureret observation – analogt de kliniske kompetencer. Uanset om et færdighedskort godkendes eller ej, giver supervisor specifik og konstruktiv feedback til den uddannelsessøgende.

Udtrykket ”færdighedskort” er en dansk betegnelse for det engelske udtryk: ”Objective structured assessment of technical skills (OSATS)”. Nedenstående oversigt viser listen over færdighedskort udarbejdet af arbejdsgruppen:

 

SKALA TIL VURDERING:

Download skala til vudering her.

Skala til vurdering