I – UDDANNELSESTRIN

Læsetid: 2 min.

Det anbefales, at introduktionsuddannelsen i akutmedicin inddeles i 3 moduler. Hvert modul indeholder basiskompetencer, som tillæres og udvikles i løbet af modulet. Dette skaber en naturlig progression i udvikling af introduktionslægens kompetencer gennem uddannelsen.

Læger i introduktionsuddannelses vil initialt have forskellige akutmedicinske kompetenceniveauer. For eksempel, vil en læge, der har afviklet Klinisk Basis Uddannelse (KBU) i en akutafdeling, have et andet akutmedicinsk kompetenceniveau sammenlignet med en læge, der ikke har afviklet sin KBU i en akutafdeling. Modulopbygningen vil give mulighed for at tilpasse uddannelsen til den enkelte introduktionslæges akutmedicinske kompetenceniveauer. Uddannelsen kan således tage udgangspunkt i det modul, der passer til den enkelte uddannelseslæge.  Nedenstående tabel viser en oversigt over det overordnede indhold i de forskellige moduler (tabel 1).

Screenshot 2019-03-06 at 11.42.14