I – KURSER + EVALUERING

Læsetid: 2 min.

KURSER
Der anbefales en række kurser under introduktionsuddannelses forløbet:

  • Vejlederkursus (obligatorisk) – (afvikles i løbet af introduktionsuddannelsens modul 1 og 2).
  • Advanced Life Support (ALS) eller tilsvarende kursus.
  • Ultralydskursus i akutmedicinsk POCUS (modul 1).
  • Emergency Medicine Critical Care (EMCC) modul 1.

 

EVALUERING AF UDDANNELSESLÆGEN

Uddannelseslægen evalueres og vejledes løbende af en senior læge i akutafdelingen. Dette kan f.eks.  være med særligt fokus på udfordringer i og tilpasning af uddannelsesforløbet.

Enhver senior læge kan udfylde evalueringsskemaer og kompetencekort/færdighedskort med den uddannelsessøgende læge.

Vejlederen vil kontinuerligt give feedback samt foretage evaluering af uddannelseslægen gennem hele uddannelsesforløbet – i det daglige arbejde samt gennem løbende statussamtaler.

Anbefalingerne indeholder et udkast til evalueringsskema, der kan findes her: "Evaluering af uddannelseslæger (I og HU) – evalueringsskema"