Introduktionsuddannelsen – DK-AKUT

Læsetid: 2 min.

FORORD

Den danske speciallægeuddannelsen i Akutmedicin er under hastig udvikling. Denne del af hjemmesiden DK-AKUT har til formål at bibringe anbefalinger, der kan anvendes til udviklingen af speciallægeuddannelsens introduktionsstillingsforløb.

Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af SST-målbeskrivelsen af introduktionsuddannelsen i Akutmedicin. En arbejdsgruppe bestående af læger i hoveduddannelse i Akutmedicin har udarbejdet anbefalingerne. Som en del af anbefalingerne er national samt international viden inddraget.

Anbefalingerne indeholder en årsplan med supplerende læringsmateriale, mål, læringsstrategier og kompetencevurderingsmetoder. Årsplanen kan tilrettes til lokale forhold og anvendes i alle danske akutafdelinger.

Anbefalingerne er frit tilgængelige til brug for alle der måtte have interesse via www.dkakut.com.

På vegne af arbejdsgruppen:
Anh-Nhi Thi Huynh, Jacob Juul Jensen, Anders Jørgensen, Anders Brøns Møllekær og Larshan Perinpam.